בית החיבוקים של עמותת יוצרים התפתחות פועל בבית הכרם בירושלים ברוח החינוך הפתוח והדמוקרטי

“ברגע שהבנת איזו מכפות הרגליים היא כף הרגל הימנית, כבר אין לך הרבה התלבטויות מי מהן היא הכף השמאלית ואז נותרה הבעיה באיזו מהן להתחיל לצעוד.” 

-פו הדוב-