מוגנות מינית

אנחנו מאוד ממליצים להיכנס לאתר של לתת פה, ולהגיע לאחת ההרצאות שלהם.
עד אז, אנחנו מצרפים כמה חומרים שקיבלנו מהם לאחר הרצאה שנערכה בבית החיבוקים.